O mně

  • Jmenuji se Tereza Lacinová. Po absolvování osmiletého Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce (2013) jsem vystudovala bakalářské studium oboru Sociální práce na Univerzitě Hradec Králové (2013-2016) a následně jednooborovou magisterskou Psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci (2015-2020). Část studia jsem absolvovala na zahraničních univerzitách (Lillehammer University College - Norsko a University of Coimbra - Portugalsko).

  • Aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA), kde se vzdělávám v psychoanalytické psychoterapii (500 hodin sebezkušenostní část, 300 hodin teoretického vzdělávání, probíhající supervizní část).

  • V rámci následného vzdělávání jsem prošla ročním Kurzem kompletní krizové intervence (150 hodin) v organizaci Déčko Liberec a nadále se vzdělávám v oblasti psychoanalytické psychoterapie, krizové intervence a diagnostiky.

  • Dlouhodobě se profesně pohybuji v oblasti psychologické diagnostiky, krizové intervence a psychoterapie a to v rámci školství, sociálního i zdravotního sektoru a v soukromé praxi. V současné době pracuji také jako krizový intervent a psycholog v Centru krizové intervence Povídej v Kutné Hoře.

  • Své profesní zkušenosti jsem dále sbírala např. v Oblastní nemocnici Kolín, v SPC Kolín nebo v Oblastní charitě v Kutné Hoře. V rámci vědeckého výzkumu jsem spolupracovala na projektu "Perinatální rizikové faktory, mateřské kompetence a psychický vývoj dítěte - prospektivní studie od prenatálního období do předškolního věku" a na projektu "Vývoj a standardizace neuropsychologické baterie pro děti". Prošla jsem několika stážemi ve zdravotnických zařízeních (FN Hradec Králové - Dětská klinika a Psychiatrická klinika, FN Olomouc - Oddělení klinické psychologie).

  • Jsem členem České asociace pro psychoterapii a Českomoravské psychologické společnost a řídím se etickými kodexy obou organizací.

  • Pravidelně podstupuji individuální i skupinovou supervizi své práce.