Služby

Poskytuji individuální psychoanalytickou psychoterapii a individuální psychologické poradenství pro dospělé a dospívající.

Individuální psychoanalytická psychoterapie

(50 minut/1x týdně)

Individuální psychoterapie je vhodná k řešení osobnostních a životních krizí, psychických a psychosomatických potíží a je také  cestou k sebepoznání, sebepřijetí a k celkovému zlepšení kvality života.

Jedná se o pravidelné setkávání terapeuta a klienta ve frekvenci alespoň jednou týdně. V bezpečném a důvěrném prostředí má klient možnost zkoumat své pocity, myšlenky, tělesné prožitky a vztahy, které mohou být příčinou jeho problémů.

Délka individuální psychoterapie se liší v závislosti na konkrétních potřebách a cílech klienta, stejně jako na druhu a hloubce problémů, které člověk řeší.

Více se o psychoanalytické psychoterapii můžete dočíst zde.

Individuální psychologické poradenství

(50 minut)

Narozdíl od individuální psychoterapie je psychologické poradenství více orientováno na řešení a pomoc v konkrétních situacích. Psychologické poradenství je krátkodobější, má edukativní a více informativní charakter.

Společně se budeme zaměřovat na větší porozumění konkrétnímu aktuálnímu problému.

Poradenství může být jednorázové i opakované, ale zpravidla nepřesáhne 5 setkání.

Formu spolupráce domlouváme společně s klientem na úvodním setkání.

O čem můžeme hovořit

  • neuspokojivé blízké vztahy

  • úzkostné a depresivní pocity

  • pocity vyhoření, ztráta smyslu

  • nedostatek uspokojení v pracovním životě

  • celková životní nespokojenost

  • nízká sebehodnota nebo nedostatek sebedůvěry

  • náročné životní situace

  • vyrovnávání se s životními přechody